BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương V THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương V THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ (Điều 63 - Điều 67)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương V THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ

Điều 63. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Điều 64. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Điều 65. Xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn

Điều 66. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Điều 67. Thành phần giải quyết việc dân sự
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz