Thông tư 31/2014/tt-nhnn ngày 11 tháng 11 năm 2014 sửa đổi thông tư số 35/2013/tt-nhnn - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Luật phòng, chống rửa tiền
            Nghị định 116/2013/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...
               Thông tư 35/2013/tt-nhnn ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống... (sd 2014)
                   Thông tư 31/2014/tt-nhnn ngày 11 tháng 11 năm 2014 sửa đổi thông tư số 35/2013/tt-nhnn


Thông tư 31/2014/tt-nhnn ngày 11 tháng 11 năm 2014 sửa đổi thông tư số 35/2013/tt-nhnn

Ngày ký:11-11-2014
Áp dụng từ:26-12-2014

Ghi chú
    
Nội dung Thông tư 31/2014/tt-nhnn ngày 11 tháng 11 năm 2014 sửa đổi thông tư số 35/2013/tt-nhnn đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]

Mục lục

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN như sau:

Điều 2. Điều khoản thi hành

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz