Thông tư 35/2013/tt-nhnn ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Luật phòng, chống rửa tiền
            Nghị định 116/2013/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...
                Thông tư 35/2013/tt-nhnn ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống...

Tìm trong văn bản

Thông tư 35/2013/tt-nhnn ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (sd 2014)

Ngày ký:31-12-2013
Áp dụng từ:14-02-2014

Thay thế

- Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền

- Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư 31/2014/tt-nhnn ngày 11 tháng 11 năm 2014 sửa đổi thông tư số 35/2013/tt-nhnn (Áp dụng từ 26-12-2014)

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao

Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị

Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn

Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 7. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Điều 10a. Phân công, kiểm toán và đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền

Điều 10b. Phòng, chống tài trợ khủng bố

Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan

Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz