Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
       Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Ngày ký:07-09-2005
Áp dụng từ:07-10-2005

Mục lục

Điểm 1. Về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (điểm d khoản 1 Điều 34)

Điểm 2. Về việc thay đổi Điều tra viên, Phó Thủ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan điều tra; Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát ( Điều 44 và Điều 45)

Điểm 3. Về căn cứ hồ sơ bắt người trong trường hợp khẩn cấp, thủ tục phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ( Điều 81)

Điểm 4. Những việc phải làm ngay sau khi bắt khẩn cấp hoặc nhận người bị bắt trong trường hợp truy nã (Điều 83)

Điểm 5. Việc phê chuẩn lệnh tạm giam trong trường hợp người đang bị tạm giữ bị khởi tố bị can (Khoản 3 Điều 88)

Điểm 6. Thời hạn tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam và cách ghi thời hạn trong lệnh tạm giam (Khoản 4 Điều 87)

Điểm 7. Về việc khởi tố và kiểm sát khởi tố vụ án hình sự (các Điều 104, 105 và 109)

Điểm 8. Việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự (Điều 106)

Điểm 9. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra trong việc thực hiện các yêu cầu và quyết định của Viện kiểm sát (Điều 114)

Điểm 10. Về chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền (Điều 116)

Điểm 11. Thay đổi hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can (Điều 127)

Điểm 12. Việc giao nhận và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can (Khoản 4 và Khoản 6 Điều 126; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 127)

Điểm 13. Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can.

Điểm 14. Viện kiểm sát thực hiện thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra khi cần thiết (Điều 112)

Điểm 15. Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra trong quá trình điều tra.

Điểm 16. Việc sử dụng lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra trong giai đoạn truy tố (Điều 166)

Điểm 17. Việc sử dụng lệnh tạm giam trong trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi còn thời hạn tạm giam và việc tạm giam bị can khi chuyển vụ án để điều tra, truy tố theo thẩm quyền.

Điểm 18. Cách tính thời hạn tố tụng trong trường hợp bị can phạm vào tội nặng hơn, điều tra bổ sung về một tội phạm khác.

Điểm 19. Về đình chỉ điều tra (Điều 164)

Điểm 20. Việc đóng dấu và đánh bút lục hồ sơ vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố

Điểm 21. Thủ tục giao nhận hồ sơ và vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát

Điểm 22. Việc thực hiện một số quy định trong Thông tư này của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Điểm 23. Hiệu lực của Thông tư
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz