Quyết định 110/2008/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Ma túy
         Luật Phòng chống ma túy (sd 2008)
             Quyết định 110/2008/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý

Tìm trong văn bản

Quyết định 110/2008/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý (hhl)

Ngày ký:13-08-2008
Áp dụng từ:09-09-2008
Được thay bằng:

Mục lục

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống ma túy Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy.

Điều 2. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống ma túy

Điều 3. Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống ma túy

Điều 4. Mức trích Quỹ phòng, chống ma túy

Điều 5. Nội dung hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống ma túy

Điều 6. Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống ma túy

Điều 7. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz