Luật 16/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Ma túy
         Luật Phòng chống ma túy (sd 2008)
             Luật 16/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy


Luật 16/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ký:03-06-2008
Áp dụng từ:01-01-2009

Ghi chú
    
Nội dung Luật 16/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]

Mục lục

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy:

Điều 2.

Điều 3. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz