Nghị định 48/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 05 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HỆ THỐNG LUẬT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   HỆ THỐNG LUẬT
      Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (hhl)
         Nghị định 63/CP/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính (sd 2013)
             Nghị định 48/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 05 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định...

Nghị định 48/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 05 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày ký:14-05-2013
Áp dụng từ:01-07-2013
Nội dung Nghị định 48/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 05 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz