Nghị định 09/2011/nđ-cp ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
         Nghị định 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam (sd 2011)
             Nghị định 09/2011/nđ-cp ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh...

Nghị định 09/2011/nđ-cp ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại điều 26 và điều 28 của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp

Ngày ký:25-01-2011
Áp dụng từ:15-03-2011
Nội dung Nghị định 09/2011/nđ-cp ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại điều 26 và điều 28 của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz