luật 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             luật 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012

luật 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012

Ngày ký:23-11-2012
Áp dụng từ:01-02-2013
Nội dung luật 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz