Bán đấu giá tài sản - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
       Bán đấu giá tài sản
         Nghị định 17 CP ngày 4 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản
         Nghị định 05CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 về bán đấu giá tài sản (hhl)

Tìm trong phần này

Bán đấu giá tài sản

Ghi chú

Theo qui định hiện nay (Nghị định 17CP2010) thì thủ tục bán đấu giá được áp dụng đối với việc bán đấu giá các loại tài sản sau: a) Tài sản để thi hành án; b) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định về xử lý vi phạm hành chính; c) Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm [...]

Mục "Bán đấu giá tài sản" gồm nhiều phần hoặc văn bản.
Mời bạn tiếp tục chọn phần, văn bản tiếp theo.Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz