Thông tư liên tịch 01/VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27 tháng 8 năm 2010 hướng dẫn thi hành các quy - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
          Thông tư liên tịch 01/VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27 tháng 8 năm 2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 01/VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27 tháng 8 năm 2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày ký:27-08-2010
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ các hướng dẫn trước đây của Bộ Công An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trái với những hướng dẫn tại Thông tư.


Mục lục

Điều 1. Chứng cứ quan trọng đối với vụ án

Điều 2. Căn cứ để khởi tố bị can về một tội phạm khác hoặc có người đồng phạm khác

Điều 3. Căn cứ để cho rằng bị cáo phạm một tội khác hoặc có đồng phạm khác

Điều 4. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

Điều 5. Trả hồ sơ và thời hạn điều tra bổ sung

Điều 6. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều 7. Thực hiện quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều 8. Phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra

Điều 9. Phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong giai đoạn truy tố

Điều 10. Phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong giai đoạn xét xử

Điều 11. Quản lý việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều 12. Xác định trách nhiệm trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều 13. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz