Thông tư số 04/BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 sửa đổi thông tư 12/2004/BCA - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
         Pháp lệnh ngày 20 tháng 8 năm 2004 về tổ chức điều tra hình sự (hhl)
            Thông tư số 12/BCA ngày 23 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra... (sd 2007)
                Thông tư số 04/BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 sửa đổi thông tư 12/2004/BCA

Thông tư số 04/BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 sửa đổi thông tư 12/2004/BCA

Ngày ký:21-05-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Nội dung Thông tư số 04/BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 sửa đổi thông tư 12/2004/BCA đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz