Quyết định 133/2002/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp giữa - CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sátbiển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý tại địabàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởngBộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CÔNG AN, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN VÀ HẢI QUAN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI, CỬA KHẨUVÀ TRÊN BIỂN
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Trách nhiệm của các lực lượngCông an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng,chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển:
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa lực lượngCông an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan:
CHƯƠNG II NỘI DUNG PHỐI HỢP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI, CỬA KHẨUVÀ TRÊN BIỂN
Điều 3. Chế độ trao đổi thông tin, tàiliệu và xử lý tin báo, tố giác tội phạm về ma tuý giữa lực lượng Công an, Bộđội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan:
Điều 4. Chế độ phối hợp thực hiện cácbiện pháp công tác nghiệp vụ:
Điều 5. Chế độ phối hợp điều tra, xửlý các vụ, việc cụ thể:
CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Củng cố và kiện toàn lực lượngphòng, chống tội phạm về ma tuý:
Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Trách nhiệm của các lực lượngCông an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng,chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển:

1. Lực lượng cảnh sátphòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an chủ động phối hợp với các lựclượng chức năng của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan thực hiện cáchoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuýtại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

2. Lực lượng Bộ độiBiên phòng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Hảiquan và chính quyền địa phương khu vực biên giới thực hiện các hoạt động phòngngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới.

3. Lực lượng Cảnh sátbiển thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biênphòng và Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý các tội phạm về ma tuý trên biểnbao gồm địa bàn vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặcquyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

4. Lực lượng Hải quanthuộc Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòngvà Cảnh sát biển kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán,vận chuyển trái phép các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướngthần tại khu vực kiểm soát của Hải quan bao gồm các cửa khẩu quốc gia và quốctế, cửa thông quan hàng hóa, kho ngoại quan ...


Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa lực lượngCông an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan:

1. Hoạt động phối hợpgiữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan dựatrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng lực lượng đã được phápluật quy định, đảm bảo sự đoàn kết, hiệp đồng hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy sứcmạnh và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuýtại các địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

2. Đảm bảo công tácquản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý thống nhất theo chuyên ngành, tránh sơhở, chồng chéo, không cản trở lưu thông và các hoạt động hợp pháp qua biêngiới, cửa khẩu và trên biển.

3. Việc trao đổi thôngtin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phải bảo đảmtheo đúng chế độ bảo mật đã được quy định.

4. Cơ quan chuyêntrách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an là nòng cốt và trung tâmphối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống các tội phạmvề ma tuý trên phạm vi toàn quốc kể cả địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu vàtrên biển.

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz