XUẤT - NHẬP KHẨU - Văn bản luật - Cập nhật đến 15-06-2018
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần XUẤT - NHẬP KHẨU
(Cập nhật đến 15-06-2018)

XUẤT - NHẬP KHẨU
            Luật quản lý ngoại thương
            Luật 54/2014/QH13 Hải quan
            Nghị định 187/2013/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
            Nghị định số 90/CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
            Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 08 năm 2006 Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
            Nghị định số 12/CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (hhl)
            Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 Về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
            Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
            Quy tắc xuất xứ

XUẤT - NHẬP KHẨU

     
          
     
          
          
     
          
     
     
     
          
          
     
     
          
          
          PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ ÁP THUẾ
               
                    
                    
          THỦ TỤC HẢI QUAN
               
                    
               
               
                    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    
                    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    
     1. QUY TẮC XUẤT XỨ
          
               
               
               
               
XUẤT - NHẬP KHẨU - Văn bản luật - Cập nhật đến 15-06-2018


Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz