CƯ TRÚ - ĐI LẠI - Văn bản luật - Cập nhật đến 22-11-2019
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CƯ TRÚ - ĐI LẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần CƯ TRÚ - ĐI LẠI
(Cập nhật đến 22-11-2019)

CƯ TRÚ - ĐI LẠI
            Luật 47/2014/QH13 Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
            Thông tư 07/BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 qui định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
            Nghị định số 136 CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam
            Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006
            Quyết định 45/2006/qđ-ttg ngày 28 tháng 02 năm 2006 về việc ban hành quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân apec
            Pháp lệnh ngày 28 tháng 4 năm 2000 về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngòai tại Việt nam (hhl)
            NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

CƯ TRÚ - ĐI LẠI

     
          
     
     
          
          
          
          
          
     
          
               
               
               
     
          
     
          
          
          
               
               
          MẪU GIẤY TỜ THAM KHẢO
     1. NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
          
          
               
               
               
          HỒI HƯƠNG
               
               
               
                    
CƯ TRÚ - ĐI LẠI - Văn bản luật - Cập nhật đến 22-11-2019


Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz