Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
       Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015

Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015

Ngày ký:20-06-2017
Áp dụng từ:01-01-2018
Ghi chú

Bộ luật hình sự vừa ban hành (năm 2015) chưa kịp có hiệu lực thì đã được sửa đổi.

Nội dung Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz