Nghị định 67/CP ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đỏi một số điều nghị định 127/2007/CP - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
         Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
            Nghị định 127 CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của... (sd 2009)
                Nghị định 67/CP ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đỏi một số điều nghị định 127/2007/CP và nghị định...

Nghị định 67/CP ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đỏi một số điều nghị định 127/2007/CP và nghị định 132/2008/CP

Ngày ký:03-08-2009
Áp dụng từ:22-09-2009
Nội dung Nghị định 67/CP ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đỏi một số điều nghị định 127/2007/CP và nghị định 132/2008/CP đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2020 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz