Nghị quyết 01/HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn áp dụng Điều 248 và Điều - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
         Chương XIX CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG (hhl)
             Nghị quyết 01/HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn áp dụng Điều 248 và Điều 249 của Bộ...

Tìm trong văn bản

Nghị quyết 01/HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn áp dụng Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự

Ngày ký:22-10-2010
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế

Mục 6, mục 7 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003;

Mục 9 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006


Trích yếu
    

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, nếu người thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 248 Điều 249 của Bộ luật hình sự mà theo Nghị quyết này là không phải chịu trách nhiệm hình sự Vụ án đang xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm - Trường hợp Viện kiểm sát có Công văn rút lại hồ sơ để điều tra bổ sung và Toà án cấp sơ thẩm xét thấy có căn c[...]

Mục lục

Điều 1. Về một số quy định tại Điều 248 của Bộ luật hình sự

Điều 2. Về một số quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz