Nghị quyết 01/HĐTP ngày 4 tháng 8 năm 2000 hướng dẫn một số qui định trong phần - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 (hhl)
      PHẦN CHUNG (hhl)
          Nghị quyết 01/HĐTP ngày 4 tháng 8 năm 2000 hướng dẫn một số qui định trong phần chung BLHS

Tìm trong văn bản

Nghị quyết 01/HĐTP ngày 4 tháng 8 năm 2000 hướng dẫn một số qui định trong phần chung BLHS

Ngày ký:04-08-2000
Áp dụng từ:01-09-2000

Mục lục

Điểm 1. Chuẩn bị phạm tội (Điều 17).

Điểm 2. Phạm tội chưa đạt (Điều 18).

Điểm 3. Tù có thời hạn (Điều 33)

Điểm 4. Quản chế (Điều 38).

Điểm 5. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Điều 46).

Điểm 6. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 48).

Điểm 7. Tái phạm (khoản 1 Điều 49)

Điểm 8. Tái phạm nguy hiểm (khoản 2 Điều 49)

Điểm 9. Xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong một số trường hợp cụ thể thuộc các trường hợp quy định tại Mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội.

Điểm 10. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự (Điều 47).

Điểm 11. Xoá án tích (Điều 64, Điều 65, Điều 66 và Điều 67).

Điểm 12. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz