Thông tư số 15 BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 hướng dẫn ghi nhãn hàng thực - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
         Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông... (hhl)
             Thông tư số 15 BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phảm

Tìm trong văn bản

Thông tư số 15 BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phảm (hhl)

Ngày ký:30-06-2000
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký
Được thay bằng:Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

Trích yếu
    

Nhãn của các hàng thực phẩm đang sử dụng còn tồn đọng không phù hợp với Quy chế ghi nhãn của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này, các thương nhân phải khẩn trương báo cáo cụ thể từng loại bao gồm: Số lượng, giá trị tính bằng tiền Việt Nam, dự kiến kế hoạch sử dụng hết số nhãn này. Báo cáo được gửi về Bộ Y tế (Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn [...]

Mục lục

Thực hiện khoản 2 Điều 19 "Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 2 mục IV Thông tư số 34/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định trên, căn cứ Quyết...

Điểm 1. Việc ghi nhãn đối với hàng hoá là thực phẩm phải thực hiện theo Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định...

Điểm 2. Việc ghi nhãn đối với hàng thực phẩm ngoài những Quy định tại Điểm 1 của Thông tư này, phải thực hiện những nội dung bắt buộc sau:

Điểm 3. Thương nhân có thể ghi trên nhãn thực phẩm các nội dung (nếu có) như: mã số, mã vạch do tổ chức mã, mã vạch quốc gia cấp; nhãn hiệu hàng hoá đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp; các loại huy chương đã được khen thưởng; các chứng nhận sản phẩm thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế; số...

Điểm 4. Các thương nhân kinh doanh thực phẩm phải chịu sự kiểm tra về nhãn thực phẩm của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chịu sự thanh tra chuyên ngành của thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điểm 5. Các hành vi vi phạm pháp luật về ghi nhãn hàng thực phẩm, hình thức, thẩm quyền xử lý vi phạm được thực hiện theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điểm 6. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các thương nhân có trách nhiệm thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá theo đúng quy định tại Thông tư này.

Điểm 7. Nhãn của các hàng thực phẩm đang sử dụng còn tồn đọng không phù hợp với Quy chế ghi nhãn của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này, các thương nhân phải khẩn trương báo cáo cụ thể từng loại bao gồm: Số lượng, giá trị tính bằng tiền Việt Nam, dự kiến kế hoạch sử dụng hết số nhãn này. Báo...
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz