Thông tư 09/BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định 89 CP - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
         Nghị định 89/CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa
             Thông tư 09/BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định 89 CP về nhãn hàng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 09/BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định 89 CP về nhãn hàng hóa (sd 2007)

Ngày ký:06-04-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư 14/BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2007 (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Trích yếu
    

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 89CP

Mục lục

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Ghi nhãn phụ

Điểm 2. Phân biệt bao bì thương phẩm với bao bì chứa đựng hàng hoá không phải là bao bì thương phẩm

Điểm 3. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hoá

Điểm 4. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá

MỤC II. NỘI DUNG NHÃN HÀNG HOÁ

Điểm 1. Ghi nhãn hàng hoá theo quy định tại Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP

Điểm 2. Tên hàng hoá

Điểm 3. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá

Điểm 4. Định lượng hàng hoá

Điểm 5. Ngày sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo quản

Điểm 6. Thành phần, thành phần định lượng

Điểm 7. Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn

MỤC III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điểm 2. Việc hướng dẫn nội dung chi tiết và cách ghi nhãn hàng hoá đối với các sản phẩm đặc thù thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ

Điểm 3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xử lý.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz