Nghị định 89/CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
          Nghị định 89/CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa
            Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và...
            Thông tư 09/BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định 89 CP về nhãn hàng... (sd 2007)

Tìm trong văn bản

Nghị định 89/CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa

Ngày ký:30-08-2006
Áp dụng từ:sau 6 tháng kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ


Trích yếu
    

"Nhãn hàng hoá" là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá. Việc ghi nhãn hàng hoá nhằm 3 mục đích: • Thông tin cho người tiêu dùng • Phương tiện để n[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế

Điều 5. Hàng hoá phải ghi nhãn

Điều 6. Vị trí nhãn hàng hoá

Điều 7. Kích thước nhãn hàng hoá

Điều 8. Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hàng hoá

Điều 9. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hoá

Điều 10. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá

CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ

Điều 11. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá

Điều 12. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hoá

Điều 13. Tên hàng hoá

Điều 14. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá

Điều 15. Định lượng hàng hoá

Điều 16. Ngày sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo quản

Điều 17. Xuất xứ hàng hoá

Điều 18. Thành phần, thành phần định lượng

Điều 19. Thông số kỹ thuật, thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn

Điều 20. Các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hoá

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÃN HÀNG HOÁ

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều 22. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VI PHẠM VỀ NHÃN HÀNG HOÁ

Điều 24. Thẩm quyền xử lý vi phạm về nhãn hàng hoá

Điều 25. Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, đại lý, xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 26. Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước

Điều 27. Giải quyết khiếu nại tố cáo

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục I: QUY ĐỊNH CÁCH GHI ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG HOÁ

Phụ lục II: QUY ĐỊNH CÁCH GHI MỐC THỜI GIAN KHÁC CỦA HÀNG HOÁ

Phụ lục III: QUY ĐỊNH CÁCH GHI KHÁC VỀ THÀNH PHẦN, THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG HOÁ

Phụ lục IV QUY ĐỊNH CÁCH GHI KHÁC VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, THÔNG TIN, CẢNH BÁO VỆ SINH, AN TOÀN CỦA HÀNG HOÁ
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz