Pháp lệnh ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
          Pháp lệnh ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường
            Nghị định 134 CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 qui đinh về đơn vị đo lường chính thức

Tìm trong văn bản

Pháp lệnh ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường

Ngày ký:06-10-1999
Áp dụng từ:01-01-2000

Thay thế Pháp lệnh Đo lường đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1990

Hướng dẫn:

Chính phủ


Trích yếu
    

Điều 1 Pháp lệnh này quy định về đơn vị đo lường hợp pháp và chuẩn đo lường; kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo; phép đo và hàng đóng gói sẵn theo định lượng; sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện đo.

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Điều 2

Điều 3

Điều 4

CHƯƠNG II: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP VÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG

Điều 5

Điều 6

Điều 7

Điều 8

Điều 9

CHƯƠNG III: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 10

Điều 11

Điều 12

Điều 13

Điều 14

Điều 15

CHƯƠNG IV: HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 16

Điều 17

Điều 18

CHƯƠNG V: PHÉP ĐO VÀ HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG

Điều 19

Điều 20

Điều 21

CHƯƠNG VI: SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 22

Điều 23

Điều 24

CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 25

Điều 26

Điều 27

Điều 28

Điều 29

CHƯƠNG VIII: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 30

Điều 31

Điều 32

Điều 33

Điều 34

CHƯƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 35

Điều 36

Điều 37

Điều 38

CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39

Điều 40

Điều 41
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz