Luật thương mại 2005 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
       Luật thương mại 2005
         Chương I - Các qui định chung và Chương IX (Điều 1 - Điều 323)
         Chương II - Mua bán hàng hóa (Điều 24 - Điều 73)
         Chương III - Cung ứng dịch vụ (Điều 74 - Điều 87)
         Chương IV - Xúc tiến thương mại (Điều 88 - Điều 140)
         Chương V - Các hoạt động trung gian thương mại (Điều 141 - Điều 177)
         Chương VI - Một số họat động thương mại cụ thể khác (Điều 178 - Điều 291)
         Chương VII - Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại (Điều 292 - Điều 319)
         Chương VIII - Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại (Điều 320 - Điều 322)
         Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có...

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)
Ghi chú

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật thương mại 2005 điều chỉnh « họat động thương mại » giữa « hai thương nhân » thực hiện « trên lãnh thổ Việt nam » (Điều 1, khoản 1). Khác với luật thương mại năm 1998, Luật thương mại 2005 tập trung vào đỉều chỉnh hoạt động thương mại và hầu như không có qui định nào điều chỉnh qui chế thương nhân và hoàn toàn bỏ [...]

     
          
               
          
               
          
     
     
     
          
     
     
          
          
          
     
     
     
          
          Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz