HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
    HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
      Luật Thương mại (hhl)
      Luật thương mại 1997 (hhl)
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
      CẠNH TRANH
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
      NHÃN HÀNG
      Quảng cáo

Tìm trong phần này

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Ghi chú

1. Hoạt động thương mại

Luật thương mại Việt nam chỉ điều chỉnh hoạt động thương mại.

Hoạt động thương mại, theo định nghĩa trong luật Thương mại, được hiểu tương đối rộng bao gồm mọi hoạt động nhằm mục đích sinh lợi đặc biệt là:

- mua bán hàng hoá (hàng hóa bao gồm các loại động sản, động sản hình thành trong tương lai và những [...]

Mục "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI" gồm nhiều phần hoặc văn bản.
Mời bạn tiếp tục chọn phần, văn bản tiếp theo.Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz