Nghị định 122/CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 qui định danh mục doanh nghiệp không được - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
          Nghị định 122/CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 qui định danh mục doanh nghiệp không được đình công và...

Tìm trong văn bản

Nghị định 122/CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 qui định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể người lao động ở doanh nghiệp không được đình công

Ngày ký:27-07-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ: Nghị định số 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công (và nghị định sửa đổi số 67/2002/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2002).

Sửa đổi 1 lần bởi:Nghị định 28CP ngày 14 tháng 4 năm 2011 sửa đổi danh mục doanh nghiệp không được đình công (Áp dụng từ 01-06-2011)

Trích yếu
    

Nghị định áp dụng điều 173 Bộ luật lao đông về doanh nghiệp không được đình công và quy định về (Điều 1) • ban hành danh mục doanh nghiệp không được đình công (Phụ lục) • Việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công.

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Danh mục doanh nghiệp không được đình công

Điều 4. Việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động

Điều 5. Việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Danh mục doanh nghiệp không được đình công

Danh mục doanh nghiệp không được đình công (áp dụng từ 01-06-2011)
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz