| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - HIẾN PHÁP      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục văn bản |    
THỂ CHẾ, HỆ THỐNG LUẬT
   HIẾN PHÁP
       Hiến pháp 2013

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Hiến pháp 2013

Ngày ký:28-11-2013

Thay thế hiến pháp 1992


Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8
Điều 9
Điều 10
Điều 11
Điều 12
Điều 13
CHƯƠNG II QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Điều 14
Điều 15
Điều 16
Điều 17
Điều 18
Điều 19
Điều 20
Điều 21
Điều 22
Điều 23
Điều 24
Điều 25
Điều 26
Điều 27
Điều 28
Điều 29
Điều 30
Điều 31
Điều 32
Điều 33
Điều 34
Điều 35
Điều 36
Điều 37
Điều 38
Điều 39
Điều 40
Điều 41
Điều 42
Điều 43
Điều 44
Điều 45
Điều 46
Điều 47
Điều 48
Điều 49
CHƯƠNG III KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Điều 50
Điều 51
Điều 52
Điều 53
Điều 54
Điều 55
Điều 56
Điều 57
Điều 58
Điều 59
Điều 60
Điều 61
Điều 62
Điều 63
CHƯƠNG IV BẢO VỆ TỔ QUỐC
Điều 64
Điều 65
Điều 66
Điều 67
Điều 68
CHƯƠNG V QUỐC HỘI
Điều 69
Điều 70
Điều 71
Điều 72
Điều 73
Điều 74
Điều 75
Điều 76
Điều 77
Điều 78
Điều 79
Điều 80
Điều 81
Điều 82
Điều 83
Điều 84
Điều 85
CHƯƠNG VI CHỦ TỊCH NƯỚC
Điều 86
Điều 87
Điều 88
Điều 89
Điều 90
Điều 91
Điều 92
Điều 93
CHƯƠNG VII CHÍNH PHỦ
Điều 94
Điều 95
Điều 96
Điều 97
Điều 98
Điều 99
Điều 100
Điều 101
CHƯƠNG VIII TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Điều 102
Điều 103
Điều 104
Điều 105
Điều 106
Điều 107
Điều 108
Điều 109
CHƯƠNG IX CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Điều 110
Điều 111
Điều 112
Điều 113
Điều 114
Điều 115
Điều 116
CHƯƠNG X HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Điều 117
Điều 118
CHƯƠNG XI HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
Điều 119
Điều 120Copyright © 2007-2014 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz