Thông tư 10/2013/tt-bvhttdl ngày 06 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Quảng cáo
         Luật 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Quảng cáo
            Nghị định 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...
                Thông tư 10/2013/tt-bvhttdl ngày 06 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật quảng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 10/2013/tt-bvhttdl ngày 06 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật quảng cáo

Ngày ký:06-12-2013
Áp dụng từ:01-02-2014

Bãi bỏ các qui định trái


Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Tài liệu hợp pháp

Điều 3. Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo

Điều 4. Thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Điều 5. Thành phần Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Điều 6. Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Điều 7. Quy trình thẩm định sản phẩm quảng cáo

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz