Nghị định 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Quảng cáo
         Luật 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Quảng cáo
             Nghị định 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...
               Thông tư 10/2013/tt-bvhttdl ngày 06 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật quảng...

Tìm trong văn bản

Nghị định 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo

Ngày ký:14-11-2013
Áp dụng từ:01-01-2014

Thay thế Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


Trích yếu
    

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo về

- nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt;

- quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam;

- quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

- văn[...]

Mục lục

CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG QUẢNG CÁO CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

Điều 3. Quảng cáo thuốc

Điều 4. Quảng cáo mỹ phẩm

Điều 5. Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Điều 6. Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Điều 7. Quảng cáo trang thiết bị y tế

Điều 8. Quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

Điều 9. Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 10. Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y

Điều 11. Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi

Điều 12. Yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

CHƯƠNG 3. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO XUYÊN BIÊN GIỚI CÓ PHÁT SINH DOANH THU QUẢNG CÁO TẠI VIỆT NAM

Điều 13. Đối tượng và yêu cầu của hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Điều 14. Điều kiện hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Điều 15. Điều kiện và trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

CHƯƠNG 4. QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Điều 16. Yêu cầu đối với các vị trí được quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Điều 17. Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Điều 18. Quy trình xây dựng, phê duyệt, thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Điều 19. Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời

CHƯƠNG 5. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 20. Hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 21. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 23. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 24. Thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động

Điều 25. Lệ phí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

CHƯƠNG 6. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢNG CÁO

Điều 26. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 27. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của các Bộ có liên quan

Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

CHƯƠNG 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Điều 30. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz