Luật ngày 29 tháng 11 năm 2006 sửa đổi Chương XIV Bộ luật lao động - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
          Luật ngày 29 tháng 11 năm 2006 sửa đổi Chương XIV Bộ luật lao động

Luật ngày 29 tháng 11 năm 2006 sửa đổi Chương XIV Bộ luật lao động

Ngày ký:29-11-2006
Áp dụng từ:01-07-2007
Nội dung Luật ngày 29 tháng 11 năm 2006 sửa đổi Chương XIV Bộ luật lao động đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz