| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "VI PHẠM HÀNH CHÍNH"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   VI PHẠM HÀNH CHÍNH
      Vi phạm hành chính theo lĩnh vực quản lý
          Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

Ngày ký:12-07-2010
Áp dụng từ:01-09-2010

Bãi bỏ các quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt trong các lĩnh vực văn hóa tại mục 3 đến mục 10 chương II Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá-thông tin


Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Điều 5. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 7. Vi phạm các quy định về quay phim, sản xuất phim

Điều 8. Vi phạm các quy định về in, nhân bản, tàng trữ phim

Điều 9. Vi phạm các quy định về phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

Điều 10. Vi phạm các quy định về chiếu phim

Điều 11. Vi phạm các quy định về lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh

MỤC 2 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 12. Vi phạm các quy định về nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Điều 13. Vi phạm các quy định về sản xuất phát hành, dán nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Điều 14. Vi phạm các quy định về mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Điều 15. Vi phạm các quy định về tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Điều 16. Vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang

Điều 17. Vi phạm các quy định về tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp

MỤC 3 HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG CỘNG, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 18. Vi phạm các quy định về nếp sống văn hoá

Điều 19. Vi phạm các quy định về điều kiện tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

Điều 20. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động

Điều 21. Vi phạm các quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử

Điều 22. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

Điều 23. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, dịch vụ công cộng

Điều 24. Vi phạm các quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ ngoài công lập

MỤC 4 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MỸ THUẬT; TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT; NHIẾP ẢNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 25. Vi phạm các quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động

Điều 26. Vi phạm các quy định cấm trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hoá, nghệ thuật, nhiếp ảnh

MỤC 5 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO, VIẾT, ĐẶT BIỂN HIỆU, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 27. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động quảng cáo

Điều 28. Vi phạm các quy định về hình thức quảng cáo

Điều 29. Vi phạm các quy định về địa điểm, vị trí quảng cáo

Điều 30. Vi phạm các quy định về nội dung quảng cáo

Điều 31. Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm chưa được phép xuất bản, phát hành, phổ biến.

Điều 32. Vi phạm các quy định về quảng cáo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thời trang, hoạt động văn hoá, thi đấu thể dục thể thao

Điều 33. Vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu

MỤC 6 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HOÁ, THƯ VIỆN, CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 34. Vi phạm các quy định về bảo vệ công trình văn hoá, nghệ thuật, bảo vệ di sản văn hoá

Điều 35. Vi phạm các quy định về khai quật khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá

Điều 36. Vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

Điều 37. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực thư viện

MỤC 7 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VĂN HOÁ; CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 38. Vi phạm các quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm

Điều 39. Vi phạm các quy định về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa

Điều 40. Vi phạm các quy định cấm xuất khẩu, nhập khẩu đối với văn hoá phẩm

Điều 41. Vi phạm các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA

Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành

Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan thuế, Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành khác

Điều 45. Phân định thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính

Điều 46. Thủ tục xử phạt

Điều 47. Thu, nộp tiền phạt

Điều 48. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm

Điều 49. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép

Điều 50. Thủ tục tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực của Nghị định

Điều 52. Trách nhiệm thi hành Nghị định

PHỤ LỤC KÈM THEO:

1. Mẫu Biên bản số 01: Biên bản về vi phạm hành chính

2. Mẫu Biên bản số 02: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

3. Mẫu Biên bản số 03: tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

4. Mẫu Quyết định số 01: xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

5. Mẫu Quyết định số 02: tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong hoạt động văn hóa.

6. Mẫu Quyết định số 03: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

7. Mẫu Quyết định số 04: trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ.
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz