| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - VI PHẠM HÀNH CHÍNH      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục văn bản |    
HÌNH SỰ
   VI PHẠM HÀNH CHÍNH
      Vi phạm hành chính theo lĩnh vực quản lý
          Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

Ngày ký:12-07-2010
Áp dụng từ: 01-09-2010

Bãi bỏ các quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt trong các lĩnh vực văn hóa tại mục 3 đến mục 10 chương II Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá-thông tin


Ghi chú
    
Văn bản có kèm theo 1 tệp phụ lục, mẫu giấy tờ (Danh mục cuối văn bản).
Mục lục
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính
Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
Điều 5. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
MỤC 1 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 7. Vi phạm các quy định về quay phim, sản xuất phim
Điều 8. Vi phạm các quy định về in, nhân bản, tàng trữ phim
Điều 9. Vi phạm các quy định về phát hành phim nhựa, băng đĩa phim
Điều 10. Vi phạm các quy định về chiếu phim
Điều 11. Vi phạm các quy định về lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh
MỤC 2 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 12. Vi phạm các quy định về nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Điều 13. Vi phạm các quy định về sản xuất phát hành, dán nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Điều 14. Vi phạm các quy định về mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Điều 15. Vi phạm các quy định về tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Điều 16. Vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang
Điều 17. Vi phạm các quy định về tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp
MỤC 3 HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG CỘNG, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 18. Vi phạm các quy định về nếp sống văn hoá
Điều 19. Vi phạm các quy định về điều kiện tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
Điều 20. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động
Điều 21. Vi phạm các quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử
Điều 22. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
Điều 23. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, dịch vụ công cộng
Điều 24. Vi phạm các quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ ngoài công lập
MỤC 4 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MỸ THUẬT; TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT; NHIẾP ẢNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 25. Vi phạm các quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động
Điều 26. Vi phạm các quy định cấm trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hoá, nghệ thuật, nhiếp ảnh
MỤC 5 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO, VIẾT, ĐẶT BIỂN HIỆU, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 27. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động quảng cáo
Điều 28. Vi phạm các quy định về hình thức quảng cáo
Điều 29. Vi phạm các quy định về địa điểm, vị trí quảng cáo
Điều 30. Vi phạm các quy định về nội dung quảng cáo
Điều 31. Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm chưa được phép xuất bản, phát hành, phổ biến.
Điều 32. Vi phạm các quy định về quảng cáo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thời trang, hoạt động văn hoá, thi đấu thể dục thể thao
Điều 33. Vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu
MỤC 6 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HOÁ, THƯ VIỆN, CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 34. Vi phạm các quy định về bảo vệ công trình văn hoá, nghệ thuật, bảo vệ di sản văn hoá
Điều 35. Vi phạm các quy định về khai quật khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá
Điều 36. Vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)
Điều 37. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực thư viện
MỤC 7 HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VĂN HOÁ; CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 38. Vi phạm các quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm
Điều 39. Vi phạm các quy định về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa
Điều 40. Vi phạm các quy định cấm xuất khẩu, nhập khẩu đối với văn hoá phẩm
Điều 41. Vi phạm các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
CHƯƠNG III THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành
Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan thuế, Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành khác
Điều 45. Phân định thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính
Điều 46. Thủ tục xử phạt
Điều 47. Thu, nộp tiền phạt
Điều 48. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm
Điều 49. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép
Điều 50. Thủ tục tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại
CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 51. Hiệu lực của Nghị định
Điều 52. Trách nhiệm thi hành Nghị định
PHỤ LỤC KÈM THEO:

1. Mẫu Biên bản số 01: Biên bản về vi phạm hành chính

2. Mẫu Biên bản số 02: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

3. Mẫu Biên bản số 03: tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

4. Mẫu Quyết định số 01: xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

5. Mẫu Quyết định số 02: tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong hoạt động văn hóa.

6. Mẫu Quyết định số 03: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

7. Mẫu Quyết định số 04: trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ.
Copyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz