BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - Chương XXI CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ hai CÁC TỘI PHẠM
         Chương XXI CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG,... (Điều 260 - Điều 329)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ hai CÁC TỘI PHẠM

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
Chương XXI CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

MỤC 1 CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ

Điều 262. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông

Điều 263. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép

Điều 266. Tội đua xe trái phép

Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Điều 268. Tội cản trở giao thông đường sắt

Điều 269. Tội đưa vào sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn

Điều 270. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Điều 271. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Điều 273. Tội cản trở giao thông đường thủy

Điều 274. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn

Điều 275. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Điều 276. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Điều 277. Tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay

Điều 278. Tội cản trở giao thông đường không

Điều 279. Tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo đảm an toàn

Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển tàu bay

Điều 281. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông

Điều 282. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ

Điều 283. Tội điều khiển tàu bay vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 284. Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MỤC 2 TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG VIỄN THÔNG

Điều 285. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật

Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

Điều 289. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác

Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh

Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại

MỤC 3 CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người

Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

Điều 297. Tội cưỡng bức lao động

Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 299. Tội khủng bố

Điều 300. Tội tài trợ khủng bố

Điều 301. Tội bắt cóc con tin

Điều 302. Tội cướp biển

Điều 303. Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ

Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Điều 310. Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc

Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc

Điều 313. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Điều 314. Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực

Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

Điều 316. Tội phá thai trái phép

Điều 317. Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

MỤC 4 CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan

Điều 321. Tội đánh bạc

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Điều 324. Tội rửa tiền

Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Điều 327. Tội chứa mại dâm

Điều 328. Tội môi giới mại dâm

Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz