BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG IX THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG IX THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP... (Điều 60 - Điều 73)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
CHƯƠNG IX THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 60. Thời hiệu thi hành bản án

Điều 61. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án

Điều 62. Miễn chấp hành hình phạt

Điều 63. Giảm mức hình phạt đã tuyên

Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt

Điều 65. Án treo

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Điều 69. Xoá án tích

Điều 70. Đương nhiên được xoá án tích

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Điều 72. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt

Điều 73. Cách tính thời hạn để xoá án tích
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz