BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG VIII QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG VIII QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT (Điều 50 - Điều 59)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
CHƯƠNG VIII QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 50. Căn cứ quyết định hình phạt

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

MỤC 2 QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Điều 57. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Điều 58. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Điều 59. Miễn hình phạt
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz