BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG VI HÌNH PHẠT - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG VI HÌNH PHẠT (Điều 30 - Điều 45)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
CHƯƠNG VI HÌNH PHẠT

Điều 30. Khái niệm hình phạt

Điều 31. Mục đích của hình phạt

Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội

Điều 33. Các hình phạt đối với pháp nhân phạm tội

Điều 34. Cảnh cáo

Điều 35. Phạt tiền

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

Điều 37. Trục xuất

Điều 38. Tù có thời hạn

Điều 39. Tù chung thân

Điều 40. Tử hình

Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Điều 42. Cấm cư trú

Điều 43. Quản chế

Điều 44. Tước một số quyền công dân

Điều 45. Tịch thu tài sản
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz