BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG IV NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG IV NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH... (Điều 20 - Điều 26)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

Bộ luật 2015 thêm Ba trường hợp miễn trách nhiệm hình sự: gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm pháp; rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên.

             

Mục lục
CHƯƠNG IV NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 20. Sự kiện bất ngờ

Điều 21. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Điều 22. Phòng vệ chính đáng

Điều 23. Tình thế cấp thiết

Điều 24. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Điều 26. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz