BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG III TỘI PHẠM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG III TỘI PHẠM (Điều 8 - Điều 19)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
CHƯƠNG III TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm

Điều 9. Phân loại tội phạm

Điều 10. Cố ý phạm tội

Điều 11. Vô ý phạm tội

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

Điều 15. Phạm tội chưa đạt

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Điều 17. Đồng phạm

Điều 18. Che giấu tội phạm

Điều 19. Không tố giác tội phạm
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz