BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
      Phần 3 TRUY TỐ
      Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
      Phần 5 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ
      Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 509 - Điều 510)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Ghi chú

Bộ luật bổ sung 5 nguyên tắc mới: Không trục xuất, dẫn độ Công dân Việt Nam; Suy đoán vô tội; Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; Giám sát trong hệ thống từng cơ quan tố tụng, Kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 bổ sung 9 diện người tham gia tố tụng gồm: người tố giác, tin báo về tội phạm, [...]

     
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
     
          
          
          
     
          
          
     
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
     Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz