Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 5 - Chương XXV QUY ĐỊNH CHUNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 5 PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
         Chương XXV QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 663 - Điều 671)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 5 PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương XXV QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 663. Phạm vi áp dụng

Điều 664. Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Điều 665. Áp dụng điều ước quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Điều 666. Áp dụng tập quán quốc tế

Điều 667. Áp dụng pháp luật nước ngoài

Điều 668. Phạm vi pháp luật được dẫn chiếu đến

Điều 669. Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật

Điều 670. Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài

Điều 671. Thời hiệu
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz