Nghị định 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CẠNH TRANH
         Luật cạnh tranh (hhl)
             Nghị định 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
               Thông tư 24/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng...

Tìm trong văn bản

Nghị định 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày ký:14-05-2014
Áp dụng từ:01-07-2014

Thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Hướng dẫn:

Bộ công thương

Ghi chú

Bán hàng đa cấp là loại hình kinh doanh bán lẻ hàng hóa được đề cập trong Luật cạnh tranh (Điều 3, khoản 11) như sau:

a) Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;

b) Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu d[...]

     Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz