Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
         Nghị định 89/CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa
             Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

Ngày ký:27-10-2014
Áp dụng từ:19-12-2014

Thay thế Thông tư số 15/2000/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm.


Trích yếu
    

Thông tư liên tịch quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn lưu thông tại Việt Nam, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm nói trên.

Thông tư không áp dụng đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm sơ chế, thực phẩm tư[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm

Điều 4. Ngôn ngữ ghi nhãn sản phẩm

Điều 5. Nội dung của nhãn sản phẩm

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN VÀ CÁCH GHI NHÃN

Điều 6. Tên sản phẩm

Điều 7. Thành phần cấu tạo của sản phẩm

Điều 8. Định lượng sản phẩm (khối lượng tịnh/thể tích thực/số lượng)

Điều 9. Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản

Điều 10. Hướng dẫn sử dụng

Điều 11. Các khuyến cáo và cảnh báo an toàn

Điều 12. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm

Điều 13. Xuất xứ sản phẩm

Điều 14. Số Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 15. Miễn một số nội dung ghi nhãn bắt buộc

CHƯƠNG III NỘI DUNG GHI NHÃN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐẶC THÙ

Điều 16. Phụ gia thực phẩm để kinh doanh

Điều 17. Thực phẩm đã qua chiếu xạ

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Điều 19. Trách nhiệm thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz