BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - CHƯƠNG 11: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
         CHƯƠNG 11: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM... (Điều 249 - Điều 276)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Ngày ký:27-06-1985
Áp dụng từ:01-01-1986
Sửa đổi 4 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 16-08-1991)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 22-05-1997)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999

               

  Mục lục
  CHƯƠNG 11: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

  Điều 249. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân.

  Điều 250. Tội chống mệnh lệnh.

  Điều 251. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh.

  Điều 252. Tội cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm.

  Điều 253. Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên.

  Điều 254. Tội làm nhục, hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới.

  Điều 255. Tội làm nhục, hành hung đồng đội.

  Điều 256. Tội đầu hàng địch.

  Điều 257. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh.

  Điều 258. Tội bỏ vị trí chiến đấu.

  Điều 259. Tội đào ngũ.

  Điều 260. Tội trốn tránh nhiệm vụ.

  Điều 261. Tội vắng mặt trái phép.

  Điều 262. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự.

  Điều 263. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự.

  Điều 264. Tội cố ý báo cáo sai.

  Điều 265. Tội vi phạm các quy định về trực chiến, trực chỉ huy, trực ban.

  Điều 266. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ.

  Điều 267. Tội vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện.

  Điều 268. Tội vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí.

  Điều 269. Tội huỷ hoại vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự.

  Điều 270. Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự.

  Điều 271. Tội vi phạm chính sách đối với thương binh, tử sĩ trong chiến đấu.

  Điều 272. Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm.

  Điều 273. Tội quấy nhiễu nhân dân.

  Điều 274. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ.

  Điều 275. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh.

  Điều 276. Hình phạt bổ sung.
  Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz