BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - CHƯƠNG 7: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
         CHƯƠNG 7: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ (Điều 164 - Điều 185)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Ngày ký:27-06-1985
Áp dụng từ:01-01-1986
Sửa đổi 4 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 16-08-1991)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 22-05-1997)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999

               

  Mục lục
  CHƯƠNG 7: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ

  CHƯƠNG 7: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ

  Điều 164. Tội cản trở việc thực hiện các quy định của Nhà nước về cải tạo xã hội chủ nghĩa.

  Điều 168. Tội kinh doanh trái phép.

  Điều 170. Tội lừa dối khách hàng.

  Điều 171. Tội cho vay lãi nặng.

  Điều 172. Tội chiếm đoạt tem, phiếu, tội làm hoặc lưu hành tem, phiếu, giấy tờ giả dùng vào việc phân phối.

  Điều 173. Tội làm vé giả, tội buôn bán vé giả.

  Điều 174. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

  Điều 176. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế.

  Điều 177. Tội lưu hành sản phẩm kém phẩm chất.

  Điều 178. Tội vi phạm những nguyên tắc, chính sách, chế độ về phân phối.

  Điều 179. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên trong lòng đất, trong các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

  Điều 180. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất và bảo vệ đất đai.

  Điều 181. Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng.

  Điều 182. Tội sử dụng hoặc phân phối điện trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

  Điều 183. Tội sản xuất hoặc buôn bán rượu, thuốc lá trái phép.

  Điều 184. Tội lạm sát gia súc.

  Điều 165. Tội đầu cơ.

  Điều 166. Tội buôn bán hàng cấm

  Điều 167. Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả.

  Điều 169. Tội trốn thuế.

  Điều 175. Tội lập quỹ trái phép.

  Điều 185. Hình phạt bổ sung.
  Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz