BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - CHƯƠNG 5: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
         CHƯƠNG 5: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN,... (Điều 143 - Điều 150)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Ngày ký:27-06-1985
Áp dụng từ:01-01-1986
Sửa đổi 4 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 16-08-1991)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 22-05-1997)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999

               

  Mục lục
  CHƯƠNG 5: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ CÁC TỘI PHẠM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

  Điều 143. Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ.

  Điều 144. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

  Điều 145. Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn.

  Điều 146. Tội loạn luân.

  Điều 147. Tội ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ cha, mẹ, vợ chồng, con cái.

  Điều 148. Tội dụ dỗ hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp.

  Điều 149. Tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em.

  Điều 150. Hình phạt bổ sung.
  Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz