BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - Chương 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
         Chương 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA (Điều 72 - Điều 100)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Ngày ký:27-06-1985
Áp dụng từ:01-01-1986
Sửa đổi 4 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 16-08-1991)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 22-05-1997)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999

               

  Mục lục
  Chương 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

  CHƯƠNG 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

  MỤC A: CÁC TỘI ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

  Điều 72. Tội phản bội Tổ quốc.

  Điều 73. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

  Điều 74. Tội gián điệp.

  Điều 75. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ.

  Điều 76. Tội bạo loạn.

  Điều 77. Tội hoạt động phỉ.

  Điều 78. Tội khủng bố.

  Điều 79. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

  Điều 80. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội.

  Điều 81. Tội phá hoại chính sách đoàn kết.

  Điều 82. Tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Điều 83. Tội phá rối an ninh.

  Điều 84. Tội chống phá trại giam.

  Điều 85. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

  Điều 86. Các tội chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em.

  MỤC B: CÁC TỘI KHÁC XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

  Điều 87. Tội chiếm đoạt máy bay, tàu thuỷ.

  Điều 89. Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

  Điều 90. Tội vi phạm các quy định về hàng không.

  Điều 91. Tội vi phạm các quy định về hàng hải.

  Điều 92. Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước.

  Điều 93. Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật Nhà nước.

  Điều 94. Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

  Điều 95. Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng,phương tiện kỹ thuật quân sự

  Điều 96. Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ.

  Điều 98. Tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá huỷ tiền tệ.

  Điều 99. Tội truyền bá văn hoá đồi truỵ.

  Điều 100. Hình phạt bổ sung.

  Điều 88. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

  Điều 96a. Tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý.

  Điều 97. Tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.
  Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz