BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985
      PHẦN CHUNG (Điều 1 - Điều 71) (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
      Nghị quyết 01-HĐTP/NQ Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự
      Nghị quyết 02/hdtp/1986 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 (hhl)

Ngày ký:27-06-1985
Áp dụng từ:01-01-1986
Sửa đổi 4 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 16-08-1991)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Áp dụng từ 22-05-1997)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
       
       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
         Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz