Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 4 - THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (sd 2010)
             Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Tìm trong văn bản

Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Ngày ký:01-06-2011
Áp dụng từ:01-08-2011

Trích yếu
    

Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch chứng khoán.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức giao dịch chứng khoán

Điều 4. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán

Điều 5. Biên độ dao động giá

Điều 6. Sửa lỗi sau giao dịch, xác lập giao dịch và huỷ bỏ giao dịch

Điều 7. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư

Điều 8. Giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch:

Điều 9. Tài khoản giao dịch ủy quyền

Điều 10. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Điều 11. Giao dịch ký quỹ chứng khoán

Điều 12. Các trường hợp chứng khoán bị quản lý

Điều 13. Giao dịch bị cấm

Điều 14. Chế độ báo cáo và giám sát

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz