BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
      PHẦN CHUNG (Điều 1 - Điều 77) (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
      Nghị quyết 01/HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn một số qui định của Bộ luật hình sự (sd 2010)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 (hhl)

Ngày ký:21-12-1999
Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2009 sửa đổi bộ luật hình sự năm 1999 (Áp dụng từ 01-01-2010)
Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Ghi chú

Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi một lần năm 2009 (Luật ngày 16 tháng 9 năm 2009). Các qui định mới được áp dụng như sau (theo Điều 1 NGHỊ QUYẾT 33/2009/NQ-QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009)

1. Thời điểm áp dụng các qui định mới

Các điều khoản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (về điều tra, truy tố, xét xử và [...]

     
          
          
     
          
          
          
          
               
          
               
          
               
               
          
          
               
          
               
               
               
               
          
               
          
          
          
               
          
          
          
          
          
     Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz