| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | |   |   Chỉ mục văn bản |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM
         Chương XII CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE,... (Điều 93 - Điều 122)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

PHẦN TRƯỚC

PHẦN TIẾP

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM (sd 2009)


Mục lục
Chương XII CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Điều 93. Tội giết người
Điều 94. Tội giết con mới đẻ
Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Điều 97. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ
Điều 98. Tội vô ý làm chết người
Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Điều 100. Tội bức tử
Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát
Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
Điều 103. Tội đe dọa giết người
Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Điều 106. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ
Điều 108. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Điều 110. Tội hành hạ người khác
Điều 111. Tội hiếp dâm
Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em
Điều 113. Tội cưỡng dâm
Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em
Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em
Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em
Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác
Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác
Điều 119. Tội mua bán người
Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em
Điều 121. Tội làm nhục người khác
Điều 122. Tội vu khốngCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz