| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 (hhl)
      PHẦN CÁC TỘI PHẠM (hhl)
         Chương XII CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE,... (Điều 93 - Điều 122)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Ngày ký:21-12-1999
Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2009 sửa đổi bộ luật hình sự năm 1999 (Áp dụng từ 01-01-2010)
Được thay bằng:BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

             

Mục lục
Chương XII CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Điều 93. Tội giết người

Điều 94. Tội giết con mới đẻ

Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Điều 97. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Điều 98. Tội vô ý làm chết người

Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Điều 100. Tội bức tử

Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Điều 103. Tội đe dọa giết người

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Điều 106. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ

Điều 108. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Điều 110. Tội hành hạ người khác

Điều 111. Tội hiếp dâm

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

Điều 113. Tội cưỡng dâm

Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em

Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em

Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác

Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác

Điều 119. Tội mua bán người

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

Điều 121. Tội làm nhục người khác

Điều 122. Tội vu khống
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz