Quyết định 10/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có...
             Quyết định 10/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng...

Tìm trong văn bản

Quyết định 10/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Ngày ký:21-05-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Công bố lộ trình thực hiện cam kết quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối: a) Hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (Phụ lục số 01). b) Danh mục hàng hoá và lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu (Phụ lục số 0[...]

Mục lục

Điều 1. Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo cam kết trong Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục 1: Hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Phụ lục 2: Danh mục hàng hoá và lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu

Phụ lục 3: Danh mục hàng hoá và lộ trình thực hiện quyền nhập khẩu

Phụ lục 4: Danh mục hàng hoá và lộ trình thực hiện quyền phân phối
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz